De Huisvesting

der A.R.S.R. Skadi

Skadi Bouwt! de huisvesting

Skadi is de afgelopen jaren enorm in ledenaantal gegroeid. Ons monumentale gebouw stamt uit 1968 en is ontworpen om plek te bieden aan 300 leden. Na meer dan 50 jaar trouwe huisvesting blijkt dat de capaciteit ruim twee keer zo groot moet zijn voor de bezetting zoals die nu is. Naar verwachting zal Skadi de komende jaren blijven doorgroeien en daarmee de ondercapaciteit van alle ruimtes sterker worden. Onze droom is dan ook een gebouw te realiseren dat 1000 leden optimaal in staat stelt hun Skadi-ambities waar te maken.

Met dank aan de ideale mix van gezelligheid en (top)sport, is Skadi gedurende de jaren een thuis geworden voor steeds meer studenten. Binnen de vereniging kan men zich op vele manieren ontwikkelen. Dit kan door te gaan wedstrijdroeien, maar ook door zitting te nemen in de commissies van de vele evenementen die Skadi organiseert of een bestuursjaar te doen.

Om met een grotere en actievere vereniging in de toekomst meer impact te maken voor de stad en de universiteit zal de facilitaire zijde verbeterd moeten worden. Het huidige pand voldoet namelijk niet meer aan de voorwaarden om deze ambitie te kunnen realiseren. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) heeft Skadi een programma van eisen opgesteld voor de nieuwe huisvesting.

Na een periode van veel schetstekeningen en gesprekken met de gemeente heeft het architectenbureau Heida Matsumoto een Voorlopig Ontwerp + gemaakt. De tekeningen van dit ontwerp kunt u vinden in de galerij onder deze tekst. De huidige competitieloods zal worden gesloopt zodat de fundering gereed gemaakt kan worden voor een langere loods met daarboven een opbouw. In deze opbouw zal er ruimte zijn voor grotere kleedkamers, een extra commissie/studieruimte en een ergometerzaal waarin er genoeg ruimte is om te ademen! De oude opbouw zal worden gerenoveerd tot een grote sociëteit met bijbehorende keuken waarbij er nog vele maaltijden genuttigd kunnen worden na de trainingen. Ook voor de dinsdag- en donderdagborrel is er plek voor iedereen om samen bij te komen van de training en gezellig te kletsen onder het genot van een drankje. De huidige wedstrijdloods zal hetzelfde blijven en een plek bieden aan de competitieboten van Skad

De huisvestingscommissie is al enige tijd bezig de nodige voorbereidingen te treffen om dit droomgebouw te kunnen verwezenlijken. Nu het gewenste ontwerp klaarligt is het aftellen tot het leggen van de eerste steen. Met betrekking tot de financiering van de bouw krijgen leden, oud-leden en partners de kans om via verschillende acties een bijdrage te leveren en zo het fundament te vormen waarop Skadi kan bouwen! Voor meer informatie over hoe u dit project kunt steunen verwijzen wij u door naar het kopje “steunen” op deze website. Wilt u meer weten over de geschiedenis van dit pand en waarom het gebouw een gemeentelijk monument is? Lees dan hieronder verder.

historie huidig skadi gebouw

Op 15 april 1967 ging de eerste paal van het huidige Skadi-gebouw aan de Noorderkanaalweg 20-22 de grond in. Skadi was tot dan toe gevestigd aan de Schansweg, maar moest door een gedwongen verhuizing uitwijken naar een nieuwe locatie. In eerste instantie was het de bedoeling het nieuwe gebouw zelf te financieren, maar de universiteit, of beter gezegd de Stichting Studenten Voorzieningen Rotterdam, schoot te hulp. Zij waren bereid de kosten van de bouw van een botenloods voor hun rekening te nemen, op voorwaarde dat het pand ook onderdak zou bieden aan A.R.S.R. & Z. Hades en R.V.S.V. Phecda. Zo kwam het dat aan de architect, dhr. Lelieveld, de opdracht werd gegeven om een roeigebouw te ontwerpen waarin plaats was voor twee verenigingen, met twee botenloodsen en twee strikt gescheiden ‘clubruimten’.

Om Skadi en Hades, ondanks het feit dat ze een gebouw deelden, zo min mogelijk met elkaar in aanraking te laten komen werden er twee aparte trappen gemaakt, zo konden Skadi en Hades ieder via hun eigen trap naar hun eigen bar. De twee helften werden binnen door muren en buiten door een smalle balk die het balkon in tweeën deelde van elkaar gescheiden. Beide ruimten hadden een oppervlakte van 58 m2, een bar en een open haard. Om zo snel mogelijk van de kleedkamers naar de botenloods te kunnen komen, ontwierp de architect een paal door de vloer van de heren kleedkamers naar de loods. Helaas is dit plan wegens bezwaren van de brandweer nooit doorgegaan. Op zaterdag 20 januari 1968 werd het gebouw in gebruik genomen.

Toen Skadi en Hades in 1976, met het motto ‘eendracht maakt macht’, fuseerden, veranderde er aanzienlijk wat aan het gebouw aan het Noorderkanaal. Door het samenvoegen van de kleedruimten en douches en het feit dat er nog maar één bar nodig was ontstond er extra ruimte. De Skadi-bar werd omgebouwd tot trainingszaal en de tussenbalk verdween. De twee trappen bleven echter bestaan, nu als aparte opgang voor wedstrijd- en competitieroeiers.

In 1997/1998 is het gebouw grondig gerenoveerd en verbouwd, waarmee de ooit zo kenmerkende symmetrische indeling totaal verdween. Bij de verbouwing stond een optimale benutting van de ruimte centraal. Dit heeft geresulteerd in een krachthonk beneden in de competitieloods, een andere indeling van de kleedruimtes en meer ruimte voor het bestuur en de verschillende commissies.

Tot op de dag van vandaag is de Skadi-loods een van de meest karakteristieke roeigebouwen van Nederland en uniek in zijn ruime, gescheiden loodsen voor wedstrijd- en competitieroeiers. Het gebouw heeft een rijke historie, maar kent ook recentelijke toevoegingen. Zo is er in 2010 op de achterkant van het gebouw, om ‘wildgroei’ aan graffiti tegen te gaan, door de groep Lastplak graffiti-kunst aangebracht.