De Huisvesting

der A.R.S.R. Skadi

Skadi Bouwt! de huisvesting

Skadi is de afgelopen jaren enorm in ledenaantal gegroeid. Ons monumentale gebouw stamt uit 1968 en is ontworpen om plek te bieden aan 300 leden. Na meer dan 50 jaar trouwe huisvesting blijkt dat de capaciteit meer dan drie keer zo groot moet zijn voor de bezetting zoals die nu is. Naar verwachting zal Skadi de komende jaren blijven doorgroeien en daarmee zal de ondercapaciteit van alle ruimtes groter moeten worden. Onze droom is dan ook een gebouw te realiseren dat 1000 leden optimaal in staat stelt hun Skadi-ambities waar te maken.

Met dank aan de ideale mix van gezelligheid en (top)sport, is Skadi gedurende de jaren een thuis geworden voor steeds meer studenten. Binnen de vereniging kan men zich op vele manieren ontwikkelen. Dit kan door te gaan wedstrijdroeien of competitieroeien, maar ook door zitting te nemen in een van de vele commissies die het bestuur versterken. Zoals de Nieuwe Leden Commissie, die de eurekaweek organiseert of de Competitie Commissie die een jaar lang de eerstejaars competitieroeiers begeleidt op wedstrijden en onder andere de ploegvorming faciliteert.

Om met een grotere en actievere vereniging in de toekomst meer impact te maken voor de stad en de universiteit zal de facilitaire zijde verbeterd moeten worden. Het huidige pand voldoet namelijk niet meer aan de voorwaarden om deze ambitie te kunnen realiseren. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) heeft Skadi een programma van eisen kunnen opstellen voor de nieuwe huisvesting.

Na jarenlange overwegingen, gesprekken en tekeningen en de inzet van vele Skadianen is het nu dan tijd om de eerste palen in de grond te slaan! De nieuwe botenloods aan de oostzijde van Skadi zal dan daadwerkelijk gerealiseerd worden. De tekeningen voor de rest van de bouwplannen zijn ook al gereed, maar om de vereniging niet in slaapstand te zetten zal de bouw van de loods, herstel van de fundering en de renovatie en herindeling van het gebouw in drie fases uitgevoerd worden. De huidige kleedkamers, ergo zaal en het commissiehok zal naar de benedenverdieping verplaatst worden waardoor er op de bovenverdieping meer ruimte beschikbaar komt voor de keuken en de sociëteit. Het balkon wordt doorgetrokken aan de linkerkant om de symmetrie van het gebouw te herstellen. Daarnaast zal er aan de zijde van de Noorderkanaalweg een nieuwe ingang komen zodat de buurt minder merkt van activiteiten die op Skadi plaatsvinden. De nieuwe externe loods die gebouwd zal worden heeft een grotere capaciteit dan de huidige wedstrijd- en competitie loods samen.

Skadi is al enige tijd bezig de nodige voorbereidingen te treffen om dit droomgebouw te kunnen verwezenlijken. Nu het gewenste ontwerp definitief is en het contract met de aannemer is getekend, wordt er hard gewerkt om het bouwterrein klaar te maken zodat de eerste paal van de nieuwe loods de grond in kan. De aannemer heeft de eerste bestellingen afgeroepen en het terrein waar gebouwd zal worden is leeggehaald. De eerste waarneembare veranderingen zullen in mei plaatsvinden en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe loods zal hierna van start gaan. Zonder vertraging is het de verwachting dat de bouw van deze loods tot eind oktober zal duren.

Om een fundament te creëren waarop Skadi kan bouwen, krijgen leden, oud- leden en de verschillende partners van Skadi de kans om een bijdrage te leveren om het bouwproces te steunen. Voor meer informatie over de verschillende manieren waarop u het bouwproces van Skadi kan steunen verwijzen wij graag naar de knop “steunen” op deze website.

historie huidig skadi gebouw

Op 15 april 1967 ging de eerste paal van het huidige Skadi-gebouw aan de Noorderkanaalweg 20-22 de grond in. Skadi was tot dan toe gevestigd aan de Schansweg, maar moest door een gedwongen verhuizing uitwijken naar een nieuwe locatie. In eerste instantie was het de bedoeling het nieuwe gebouw zelf te financieren, maar de universiteit, of beter gezegd de Stichting Studenten Voorzieningen Rotterdam, schoot te hulp. Zij waren bereid de kosten van de bouw van een botenloods voor hun rekening te nemen, op voorwaarde dat het pand ook onderdak zou bieden aan A.R.S.R. & Z. Hades en R.V.S.V. Phecda. Zo kwam het dat aan de architect, dhr. Lelieveld, de opdracht werd gegeven om een roeigebouw te ontwerpen waarin plaats was voor twee verenigingen, met twee botenloodsen en twee strikt gescheiden ‘clubruimten’.

Om Skadi en Hades, ondanks het feit dat ze een gebouw deelden, zo min mogelijk met elkaar in aanraking te laten komen werden er twee aparte trappen gemaakt, zo konden Skadi en Hades ieder via hun eigen trap naar hun eigen bar. De twee helften werden binnen door muren en buiten door een smalle balk die het balkon in tweeën deelde van elkaar gescheiden. Beide ruimten hadden een oppervlakte van 58 m2, een bar en een open haard. Om zo snel mogelijk van de kleedkamers naar de botenloods te kunnen komen, ontwierp de architect een paal door de vloer van de heren kleedkamers naar de loods. Helaas is dit plan wegens bezwaren van de brandweer nooit doorgegaan. Op zaterdag 20 januari 1968 werd het gebouw in gebruik genomen.

Toen Skadi en Hades in 1976, met het motto ‘eendracht maakt macht’, fuseerden, veranderde er aanzienlijk wat aan het gebouw aan het Noorderkanaal. Door het samenvoegen van de kleedruimten en douches en het feit dat er nog maar één bar nodig was ontstond er extra ruimte. De Skadi-bar werd omgebouwd tot trainingszaal en de tussenbalk verdween. De twee trappen bleven echter bestaan, nu als aparte opgang voor wedstrijd- en competitieroeiers.

In 1997/1998 is het gebouw grondig gerenoveerd en verbouwd, waarmee de ooit zo kenmerkende symmetrische indeling totaal verdween. Bij de verbouwing stond een optimale benutting van de ruimte centraal. Dit heeft geresulteerd in een krachthonk beneden in de competitieloods, een andere indeling van de kleedruimtes en meer ruimte voor het bestuur en de verschillende commissies.

Tot op de dag van vandaag is de Skadi-loods een van de meest karakteristieke roeigebouwen van Nederland en uniek in zijn ruime, gescheiden loodsen voor wedstrijd- en competitieroeiers. Het gebouw heeft een rijke historie, maar kent ook recentelijke toevoegingen. Zo is er in 2010 op de achterkant van het gebouw, om ‘wildgroei’ aan graffiti tegen te gaan, door de groep Lastplak graffiti-kunst aangebracht.