Tijdlijn

Mijne dames, heeren,

Hoe zat het nu ook alweer met de verbouwing? Begrijpelijk als u door de bomen het bos niet meer ziet. Gebeurt er nog wat? Ja zeker. Zie hier op de tijdlijn de stappen die de afgelopen periode zijn gezet. Vragen over wat een van de onderdelen inhoudt? Spreek ons vooral aan!

Skadi bouwt,
uw Huisvestingscommissie